Medlemstyper og Priser

Løkken Surf Klub har delt klubben op i to overordnet medlemskaber.

Det Aktive og det Passive.


Det Aktive medlemskab giver adgang til alle klubbens aktiviteter. Få aktiviteter kan være behæftet med egenbetaling, hvilket vil fremgå i den enkelte aktivitet.

Det aktive medlemskab vil dertil have fordele af en række rabatter.


Aktive medlemmer har mulighed for at låne klubbens udstyr - dog med krav:

For at låne klubbens Softtop udstyr skal man have gennemgået klubbens Surf Begynder Modul 1-3 eller tilsvarende.

For at låne klubbens SUP udstyr skal man dertil have gennemgået SUP Begynder Modul 1.

For at låne klubbens Hard Boards skal man enten være instruktør i klubben eller have et Super Medlemskab.


Det Passive medlemskab er til dig, der gerne vil støtte op om Løkken Surf Klub økonomisk. Det giver ikke adgang til træning, udstyr, rabatter og det som aktivt medlemskab giver. Som passivt medlem får du adgang til generalforsamlingen - dog uden stemmeret.


Du kan altid gå ind på din Holdsport profil og via dit medlemsnummer se, hvad du har adgang til.


De første to cifre viser, hvorvidt du har betalt dit medlemskab for i år. Sidst i dit nummer kan der være et stort S eller P.

S betyder du må låne SoftTop surf udstyr.

SS betyder du også må låne Hard Boards.

P betyder du må låne SUP udstyr.


Ungdoms/Studie Medlemskab (under 18 og Studerende over 18), 500 DKK pr. år

Ungdom/Studiesmedlemskabet er et aktivt medlemskab for dig under 18 og for studerende over 18.

 

Senior Medlemskab (over 18), 900 DKK pr. år

Seniormedlemskabet er et aktivt medlemskab for dig over 18.

 

Husstand Medlemskab, 1.600 DKK pr. år

Hustandsmedlemskabet er et aktivt medlemskab for jer, hvor alle eller flere medlemmer af din husstand ønsker at være medlem af Løkken Surf Klub. Ved at vælge dette medlemskab betaler I for den samlede husstand (uagtet antallet af medlemmer) i stedet for hvert enkelt medlem.


Super Medlemskab, 2.500 DKK pr. år.

Supermedlemskabet er et aktivt medlemskab for dig der har kompetencerne og ønsker tilgang til klubbens Hard Boards.

 

Passivt medlemskab, 150 DKK pr. år

Det passive medlemskab er til dig, der gerne vil støtte op om Løkken Surf Klub økonomisk. Det giver ikke adgang til træning, udstyr, rabatter og det som aktivt medlemskab giver. Som passivt medlem får du adgang til generalforsamlingen - dog uden stemmeret.