Frivillige i LSK

Det frivillige arbejde i Løkken Surf Klub


Disse rammer beskriver de fordele og de godtgørelser, som frivillige i Løkken Surf Klub kan modtage. Disse er vedtaget af bestyrelsen 2024. Rammerne skal ses i lys af, at Løkken Surf Klub anerkender det frivillige arbejde betydeligt og ønsker igennem dette at styrke klubben i den daglige drift og samtidig give de bedste vilkår for udvikling.

Løkken Surf Klub vægter og lever på det frivillige arbejde. Det at medlemmer hjælper med klubbens opgaver er en del af klubbens identitet.

Nogle opgaver betyder dog, at dette løftes via frivilligt arbejde ud over det forventelige.

Dette er Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, kasserer, revisor, forpersoner for Arbejdsgrupper, instruktører, trænere og de i arbejdsgrupperne der løfter betydelige opgaver.

Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter: Et bestyrelsesmedlem og Suppleant forventes at bidrage, som forperson i en af klubbens arbejdsgrupper. I dette ligger der automatisk et for klubben stykke frivilligt arbejde, der er bærende for klubbens drift og virke. Dette godtgøres med et stk. Supermedlemskab, samt Husstandsmedlemskab for resten af husstanden.

Kasserer: Uden Kasserer, ingen forening. Derfor er rollen, som kasserer essentiel. Kassereren godtgøres med årligt 6.000 kr. Dertil med et Supermedlemskab, samt Husstandsmedlemskab for resten af husstanden.


Revisor: Revisor er vigtig for klubbens regnskab. Klubben skal have en revisor. Revisor godtgøres med et Supermedlemskab, samt Husstandsmedlemskab for resten af husstanden.


Forpersoner for Arbejdsgrupper: Nogle Arbejdsgrupper har forpersoner, der ikke er med i Bestyrelsen. Klubben er afhængig af en stærk organisation, der koordinerer opgaver og drift. Forpersonerne i Arbejdsgrupperne er derfor bærende for klubbens dagligdag. Forpersoner godtgøres derfor med et Supermedlemskab, samt Husstandsmedlemskab for resten af husstanden.


Instruktører/Trænere: Uden instruktører/Trænere kan klubben ikke levere de essentielle dele af klubbens aktiviteter, som er eksistensberettigelsen. En Instruktør/Træner godtgøres med 100 kr. pr. lektion der typisk er på 1½ time. Dertil godtgøres instruktør/træner med et Supermedlemskab, samt får 50% rabat for medlemmer inden for husstanden. Instruktører/Trænere i Løkken Surf Klub skal for at kunne modtage godtgørelse forestå mindst 4 lektioner over året. Som Instruktør/Træner sigter klubben dertil også at øge kompetencerne hos den enkelte igennem uddannelser. Alle instruktører/Trænere referer til Formanden for Arbejdsgruppe Træning.


Uddannede Dommere der bidrager med dommergerning i forbindelse med Klubmesterskab: Dommere der har den i Surf&SUP Danmark Dommeruddannelse og bidrager med mindst 2 dommertjanser over året i klubben godtgøres med et Supermedlemskab. Dertil godtgøres en dommergerning over en hel konkurrence (maks. 8 timer) med 300 kr.


Frivillige der i Arbejdsgrupper løfter betydelige opgaver: Frivillige der i arbejdsgrupper løfter betydelige opgaver godtgøres med et Supermedlemskab, samt får 50% rabat for medlemmer inden for husstanden. Det er de enkelte forpersoner i Arbejdsgrupperne der bestemmer, hvorvidt et medlem løfter en betydelig opgave.


Stormsikringsvagter: Disse forestår lukning og sikring af Hummerhuset og referer til forperson for Arbejdsgruppe Bygning/Udstyr. Stormsikringsvagt godtgøres med 50 kr. pr. stormsikring og dertil et Supermedlemskab.


Alle økonomiske godtgørelser er afhængige af klubbens økonomi og vil derfor i yderste konsekvens ikke blive udbetalt. Det er klubbens bestyrelse i samarbejde med kassereren at planlægge økonomien på en måde, således der er økonomisk råderum til udbetaling af godtgørelser. Godtgørelse udbetales forventeligt sidst på året, når alle aktiviteter er ophørt. Typisk i november/december. Status på godtgørelser vil løbende blive opdateret i klubbens Koordinationsgruppe.


Godtgørelser tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Disse er op til et givent beløb skattefri for den enkelte.


Forslag og rettelser til disse regler kan sendes til klubbens forperson.