Betingelser og Vilkår

1. Introduktion:

1.1. Disse vilkår og betingelser er bindende for deltagere i Løkken Open 21.

2. Deltagelse:

2.1. Både medlemmer og ikke-medlemmer af Løkken Surf Klub (LSK), danske og udenlandske deltagere kan deltage i konkurrencen.

2.2. Du må ikke deltage i konkurrencen, hvis du på tilmeldingsdatoen ikke overholder konkurrencens deltagerprofil.

2.3. Alle tilmeldinger skal være modtaget inden tilmeldingsfristens udløb, som er 12. september. Registrering af tilmeldinger kan også lukkes, når deltagelsesgrænsen er nået.

2.4. Det er ikke muligt at tilmelde sig konkurrencen, efter at tilmeldingen er lukket.

2.5. Indgangsgebyrer betales via Event i Holdsport. Angiv hvilke kategorier der deltages i.

3.Refundering

3.1. Hvis konkurrencen aflyses inden torsdag før konkurrencen, får de registrerede deltagere fuld refusion af deres deltagergebyrer.

3.2. Hvis en deltager ikke møder op på konkurrencedagen eller annullerer sin deltagelse efter onsdag før konkurrencen, vil deltageren ikke få nogen refusion.

4: Beslutninger

4.1 Alle beslutninger truffet af Løkken Open er endelige og bindende.

5. Konkurrence:

5.1. Løkken Open påtager sig intet ansvar for mistede eller beskadigede ejendele eller forsinkelser til konkurrenceadressen.

5.2. Løkken Open-dommernes afgørelse er endelig og afgørende under alle omstændigheder.

5.3. Hvis en deltager ønsker at protestere under konkurrencen, skal vedkommende gå til dommerbordet inden for 20 minutter efter, heatet er færdigt. Derfra vil konkurrencen være sat i bero, indtil Hoveddommer har afgjort protesten. En afgørelse, når den først er taget, er uigenkaldelig.

6. Løkken Open Vinder & LSK Klub Mester

6.1. Vinderne af Longboard Women, Longboard Men, Shortboard Women og Shortboard Men er baseret på det bedste eventresultat (Medlemmer + Ikke-medlemmer af Løkken Surf Klub + danske + udenlandske deltagere).

6.2. Fordi Løkken Open også er det officielle Løkken Surf Klub Mesterskab i surfing, er Løkken Surf Klub-medlemsdeltagere automatisk en del af Løkken Surf Klub Mesterskabet, der er baseret på den endelige placering i Løkken Open. Den bedst rangerede LSK medlemsdeltager i den endelige rangering er den nye Løkken Surf Klub Mester i den specifikke kategori.

6.4. Ud over Longboard Women, Longboard Men, Shortbord Women, Shortboard Men, er der også konkurrence i Soft Top og Tandem. Soft Top og Tandem skal betragtes som en social event på konkurrencedagen. Egentlige vindere vil ikke blive udråbt, men der vil være præmier på dagen.

6.5 De forskellige konkurrencer vil være opdelt i heats. Antal Heats vil være afhængig af deltagerantal. Der vil være finale i Longboard og Shortboard. Finalister findes i de indledende heats, og det vil igen være afhængig af deltagerantal, hvorvidt det kun er vinderen af et heat, der går i finalen, eller det kan være vinder og anden vinder af et heat.

7. Sundhed og sikkerhed:

7.1. Deltager bekræfter og garanterer at den generelle helbredstilstand efter bedste viden er god, og deltager ingen medicinsk tilstand har, som kan blive negativt påvirket af anstrengende motion eller nogen af de begivenheder eller aktiviteter, der er planlagt eller med rimelighed forventes at være involveret i konkurrencen.

7.2. Alle aktiviteter udføres på egen risiko. Du skal underrette Løkken Open om enhver medicinsk eller anden tilstand, der kan betyde, at du er uegnet til at deltage i en konkurrence, så snart du bliver opmærksom på en sådan tilstand.

8.Præmier:

8.1. Præmier kan ikke indløses til kontanter.

9. Omtale

9.1 Deltagere kan af Løkken Open og Løkken Surf Klub anvendes i en foto-, video- og / eller filmsession og anerkender, at Løkken Open og Løkken Surf Klub har ret til at bruge sådanne reklamefotoer, videoer og / eller film i ethvert medium og på enhver rimelig måde, det findes passende, medmindre denne person underretter Løkken Open på tidspunktet for tilmeldingen, at han eller hun ønsker at beholde sin anonymitet.

9.2 Indlæg og materiale indsendt i forbindelse med konkurrencen (hvad enten det er i skriftlig, lyd, elektronisk eller visuel form eller en hvilken som helst kombination heraf) eller fotografier, video- og / eller filmoptagelser og / eller lydoptagelser taget af deltagere kan anvendes af Løkken Open og Løkken Surf Klub på ethvert medium og på enhver rimelig måde, det findes passende.

10. Jurisdiktion.

10.1 Løkken Open kan når som helst ændre disse vilkår og betingelser.